Άνθρωποι και σκύλοι. Ίδιοι?


  


Μου αρέσει να παρατηρώ τη συμπεριφορά των ανθρώπων και των ζώων (των σκύλων ιδιαίτερα). Πολλές φορές βλέπω εξαιρετικές ομοιότητες που με κάνουν να πιστεύω ότι τα βασικά κίνητρά τους για αυτά που κάνουν (άνθρωποι και ζώα) δεν είναι και τόσο διαφορετικά. Μήπως δεν βασίζονται οι  συμπεριφορές μας στο πόσο «κερδοφόρες» είναι για εμάς; Μήπως αυτό που ονομάζουμε αγάπη...