Οι ράτσες των σκύλων


Σήμερα, σε ολόκληρο τον κόσμο, υπάρ­χουν γύρω στις 400 καθαρόαιμες αμιγείς φυλές σκύλων. Από αυτές, μόνον οι μισές έχουν αναγνωριστεί και καταγραφεί από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (Federation Cynologique Internationale ή F.C.I.), με έδρα τις Βρυξέλλες. Κατά διαστήματα, κάποιες φυ­λές...


 εξαφανίζονται ενώ εμφανίζονται κάποιες άλλες καινούργιες. Στη διάδοση μιας φυλής σκύλων σημαντικό ρόλο παίζει και η μόδα. Σπάνια όμως η μόδα ωφελεί τη διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της φυλής, διότι η μεγάλη ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα την εντατική παραγωγή και την υποβάθμιση τελικά, λίγο ή πολύ, της ποιότητας των πα­ραγόμενων προϊόντων. Η ταξινόμηση των φυλών σκύλων είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, δεδομένου ότι υπάρχουν φυλές πολύ συγγενικές μεταξύ τους, με διαφορετική όμως χρησιμότητα, ή υιοθέτησαν ποικίλους τρόπους κατάταξης. Έτσι, οι Άγγλοι δέχονται 157 καθαρόαιμες φυλές χωρισμέ­νες σε 6 ομάδες, ενώ οι Γάλλοι δέχονται πά­νω από 160 και τις χωρίζουν σε 10 ομάδες. Η κατάταξη των φυλών που θα ακολουθήσει γίνεται με βάση τη χρησιμότητα της κάθε φυ­λής και είναι σύμφωνη με εκείνη που υιοθέ­τησε ένας από τους πιο παλιούς και αυστη­ρούς κυνολογικούς ομίλους του κόσμου, ο Αγγλικός ή Kennel Club (ιδρύθηκε το 1873 από τον Άγγλο κτηματία Μ. Shirley). Οι έξι λοιπόν ομάδες των φυλών σκύλων είναι οι εξής:


Κυνηγετικοί δείκτες ή "φέρμας" (Gun group)

Κυνηγετικοί δίωξης ή λαγωνικά (Hound group)

Φωλεοδύτες ή Τερριέ (Terrier group)

Γενικής χρησιμότητας (Utility group)

Εργασίας (Working group)

Νανόσωμοι ή συντροφιάς (Toy ή companion group)

www.viozois.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου